Welkom bij Finity

Wat kan Finity nalatenschapscoach voor u betekenen?

Mensen denken liever niet na over hun eigen nalatenschap. Dat is ook begrijpelijk, want wie wil er nadenken over ‘als ik er niet meer ben’ als het ‘nu’ zoveel moois te bieden heeft. Toch is het verstandig om uw nalatenschap nu te regelen en te bespreken met dierbaren. Want weet u wanneer uw tijd erop zit? Nee, helaas heeft u dat niet in de hand.

Wat u wel in de hand heeft, is vastleggen wat er met uw bezittingen moet gebeuren wanneer u er niet meer bent. U kunt nu rustig nadenken over wat uw nalatenschap inhoudt en wat uw wensen zijn hieromtrent. Hoe wilt u uw bezittingen verdelen? Wie zijn uw erfgenamen of wie juist niet? Is alles goed geregeld voor de achterblijvende partner? Wilt u iets nalaten aan een goed doel? En wie zorgt er voor uw trouwe viervoeter? 

Kortom u wilt uw nabestaanden zoveel mogelijk ontzorgen in een straks voor hen emotioneel zware periode door uw wensen vast te leggen en uw zaken goed te regelen.

Nalatenschapscoach
Afwikkeling nalatenschap

Afwikkeling nalatenschap

Het afwikkelen van een nalatenschap is niet eenvoudig. Naast het verwerken van het verlies van een dierbare, moeten er allerlei zaken geregeld worden. Eerst natuurlijk de uitvaart. Daarna moet de nalatenschap afgehandeld worden; een ingewikkeld, emotioneel en tijdrovend proces. 

Vaak is er geen executeur benoemd en neemt een gemachtigd familielid (oudste kind of langstlevende partner) de taak op zich om de erfenis af te handelen. Hij of zij heeft echter weinig of geen kennis van zaken. Het risico dat er fouten worden gemaakt is groot.

Bij het regelen van de uitvaart en de verdeling van de erfenis ontstaat vaak onenigheid tussen nabestaanden. Soms leidt het zelfs tot ruzie en praten familieleden lange tijd niet met elkaar. 

Finity ondersteunt, begeleidt en ontzorgt u bij allerlei zaken tijdens de afwikkeling van de nalatenschap en bemiddelt bij conflictsituaties.

Bent u op zoek naar een bekwame en betrouwbare nalatenschapscoach?

Mijn naam is Amina Nandlal, 56 jaar, geboren in Suriname, en woon al sinds mijn tiende levensjaar in Nederland, waarvan 36 jaar in Gouda, samen met mijn man en 4 kinderen.

Ik ben van huis uit Qualified Controller en heb 20 jaar projectmanagement ervaring in de financiële- en administratieve dienstverlening. In de afgelopen jaren heb ik ‘helaas’ regelmatig moeten bijspringen bij de afwikkeling van nalatenschappen binnen mijn familie- en kennissenkring. De ervaringen die ik heb opgedaan heb ik aangevuld met een opleiding tot nalatenschapscoach. Ik ben nu officieel VCM gecertificeerd en ICR-erkend nalatenschapscoach.

Met mijn Surinaams, Hindoestaans afkomst, opgegroeid in een westerse samenleving, aangevuld met 56 jaar levenservaringen, kan ik uitstekend omgaan met mensen van verschillende maatschappelijke, culturele en religieuze achtergronden. Iedereen is anders. Elk bevolkingsgroep heeft zo zijn eigen tradities, gewoontes en regels. Voor mij staan de mensen centraal en tijdens mijn contact met hen laat ik mij leiden door waarden als respect, integriteit en behulpzaamheid.

Ik denk graag met u mee over uw wensen en behoeften met betrekking tot uw eigen nalatenschap en ondersteun, begeleid en ontzorg u ook tijdens de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap.

Menu