Levensdossier, nalatenschapsplanning of levenstestament? 

 • We leven momenteel in een digitale wereld. U regelt al uw bankzaken, verzekeringen, belastingaangiftes e.d. via het internet en u hebt accounts bij Facebook, Linkedin en verschillende (web)winkels.
  In een persoonlijk levensdossier worden alle relevante informatie gelegd zodat uw zaken na uw overlijden vlot afgehandeld kunnen worden. Denk hierbij aan de hypotheekakte, polissen, en inloggegevens. Ook kunt u uw wensen omtrent uw bezittingen in het levensdossier vastleggen. U voorkomt hiermee onduidelijkheden die kunnen leiden tot onenigheid in de familie.
 • Uw partner doet de administratie bij u thuis en heeft alle informatie ‘in zijn/haar hoofd’ zitten. Finity helpt u met het op orde brengen van uw administratie, zodat ook u toegang heeft tot alle essentiële informatie.
 • Bent u alleenstaand en hebt u geen kinderen? Dan kan er een lastige situatie ontstaan voor uw nabestaanden. Het is daarom aan te bevelen vast te leggen wat uw wensen zijn na uw overlijden en wie uw erfgenamen zijn.
 • U wilt graag een testament laten opstellen, omdat u iets wilt nalaten aan iemand die niet uw wettelijke erfgenaam is. Of u wilt juist iemand onterven en weet niet goed hoe u dat het best kunt aanpakken. Bovendien wilt u uw naasten niet om hulp vragen.
 • U wilt laten vastleggen wat uw wensen en verzoeken zijn als u wilsonbekwaam wordt door een ongeluk of ernstige ziekte. Dit kunt u doen in een levenstestament. Een levenstestament is een notariële akte dat effectief is bij leven.

Finity ondersteunt en begeleidt bij alle trajecten waarbij specialistisch hulp gewenst/vereist is. Finity werkt samen met diverse notariskantoren, accountants en fiscaal juristen die het klantbelang vooropstellen.  

Door juist tijdens het leven uw nalatenschap goed te regelen, kunt u ervoor zorgen dat uw wensen na uw overlijden juist worden uitgevoerd. Neem contact op

Verdeling, afwikkeling van de erfenis

Bij de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap ondersteunt en begeleidt Finity u bij het regelen van de volgende zaken:

 • Uitzoeken of een testament is opgemaakt.
 • Aanvaarden van de erfenis: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?
 • Is er een executeur benoemd of een gevolmachtigde aangewezen?
 • Verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris.
 • Stopzetten van lopende zaken, zoals huur, abonnementen en lidmaatschappen.
 • De boedelverdeling wordt uitgevoerd volgens de wensen van de erflater.
 • Opmaken van een boedelbeschrijving en deze deponeren bij de griffie van de rechtbank
 • Mediator bij conflictsituaties
 • Contact onderhouden met de notaris of executeur
 • Contact onderhouden met de accountant over de aangifte erfbelasting en/of aangifte inkomstenbelasting erflater
 • Ontruimen van de woning bij huurwoning of als de koopwoning is verkocht.
 • Alles regelen omtrent de verkoop van de woning
 • Het regelen van allerlei financiële en administratieve zaken (verzekeringen, bankrekeningen, hypotheek, uitkering levensverzekering, etc.)
 • Opzeggen van contracten (gas, water, electra, internet, mobiele telefoon, etc.)

Wilt u meer weten? Neem contact op

Hoe gaat Finity te werk?

In een gesprek verkennen wij samen uw wensen en behoeftes. Als we na dit oriëntatiegesprek besluiten met elkaar in zee te gaan, wordt er een opdrachtbeschrijving opgesteld, inclusief een opsomming van de werkzaamheden en een inschatting van de te besteden uren. 
In de opdrachtbeschrijving worden ook alle gemaakte afspraken, de rapportage frequentie en de facturatie vastgelegd.

Finity heeft als doel ervoor te zorgen dat u als opdrachtgever gedurende het gehele verloop van de opdracht, op de hoogte bent van de voortgang. Onvoorziene zaken worden dan ook meteen gemeld.

Heeft u behoefte aan hulp? Worstelt u met vragen over uw eigen nalatenschap of met die van dierbaren? Neemt u dan contact met mij op voor het maken van een afspraak; kosteloos en geheel vrijblijvend. Ik kan u ontvangen op mijn adres in Gouda of ik kom bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving.

Menu