Afwikkeling nalatenschap

Het afwikkelen van een nalatenschap is niet eenvoudig. Naast het verwerken van het verlies van een dierbare, moeten er allerlei zaken geregeld worden. Eerst natuurlijk de uitvaart. Daarna moet de nalatenschap afgehandeld worden; een ingewikkeld, emotioneel en tijdrovend proces. 

Vaak is er geen executeur benoemd en neemt een gemachtigd familielid (oudste kind of langstlevende partner) de taak op zich om de erfenis af te handelen. Hij of zij heeft echter weinig of geen kennis van zaken. Het risico dat er fouten worden gemaakt is groot.

Bij het regelen van de uitvaart en de verdeling van de erfenis ontstaat vaak onenigheid tussen nabestaanden. Soms leidt het zelfs tot ruzie en praten familieleden lange tijd niet met elkaar. 

Finity ondersteunt, begeleidt en ontzorgt u bij allerlei zaken tijdens de afwikkeling van de nalatenschap en bemiddelt bij conflictsituaties.

Bent u op zoek naar een bekwame en betrouwbare nalatenschapscoach?

Mijn naam is Amina Nandlal, 56 jaar, geboren in Suriname, en woon al sinds mijn tiende levensjaar in Nederland, waarvan 36 jaar in Gouda, samen met mijn man en 4 kinderen. Ik ben van huis uit Qualified Controller en heb 20 jaar projectmanagement ervaring in de financiële- en administratieve dienstverlening. In de afgelopen jaren heb ik ‘helaas’ regelmatig moeten bijspringen bij de afwikkeling van nalatenschappen binnen mijn familie- en kennissenkring.  De ervaringen die ik heb opgedaan heb ik aangevuld met een opleiding tot nalatenschapscoach. Ik ben nu officieel VCM gecertificeerd en ICR-erkend nalatenschapscoach.

Afwikkeling nalatenschap

 Met mijn Surinaams, Hindoestaans afkomst, opgegroeid in een westerse samenleving, aangevuld met 56 jaar levenservaringen, kan ik uitstekend omgaan met mensen van verschillende maatschappelijke, culturele en religieuze achtergronden. Iedereen is anders. Elk bevolkingsgroep heeft zo zijn eigen tradities, gewoontes en regels. Voor mij staan de mensen centraal en tijdens mijn contact met hen laat ik mij leiden door waarden als respect, integriteit en behulpzaamheid. Ik denk graag met u mee over uw wensen en behoeften met betrekking tot uw eigen nalatenschap en ondersteun, begeleid en ontzorg u ook tijdens de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap.

Beneficiaire aanvaarding nalatenschap

Bent u als erfgenaam aangewezen? Dan kunt u op basis van beneficiaire aanvaarding de erfenis accepteren. Dit houdt in dat u het alleen accepteert als de bezittingen groter zijn dan de schulden (positief saldo). En dat u dus niet opdraait voor het betalen van de schuldeisers. Ik kan u helpen het nalatenschap te vereffenen; eerst zullen de schulden moeten worden afbetaald, en u krijgt uw deel pas als dit is gebeurd. Met de bezittingen van de overledene kunnen schulden (deels) worden afgelost. De executeur moet aantonen of dit mogelijk is.

Hulp van de rechter

Als laatste fase, als de schulden zijn afbetaald, sta ik u bij in het verdelen van de erfenis. Volgens het testament wordt alles verdeeld, en als dat testament er niet is, volgens de wet. Eventuele ruzies hierover moeten uitgevochten zijn, indien de partijen het met elkaar eens zijn kunnen de bezittingen verdeeld worden. Het kan natuurlijk zijn dat de erfgenamen er niet uitkomen met elkaar. Dan is soms een rechtszaak noodzakelijk waarbij de rechter tot een beslissing moet komen. Soms wordt in zo’n geval dan een boedelnotaris (neutraal persoon) aangewezen die voor de verdeling zorgt.

Menu